Po celou dobu provozu Vašeho autojeřábu řady AD 20, AD 20T i AD28 dochází k potížím s elektromagnety ovládajícími hydraulické okruhy jeřábu. Závady se projevují špatnou funkcí patek (někdy nelze vůbec zapatkovat), z hydraulických obvodů se ozývají rázy, které mnohdy přecházejí v kovové rány a celá hydraulická soustava se otřásá. Nelze bez potíží zasunout teleskop a rameno nemá sílu zvednout břemeno. Dále jsou slyšet syčivé zvuky při zapnutí nebo vypnutí klíčku v kabině jeřábu.

Nabízíme Vám proto elektromagnety vlastní konstrukce, jejichž chráněný vzor je majetkem firmy Hydraulic S.A. Při výměně magnetů Vám vyměníme veškerou elektroinstalaci k přepínacím relé a provedeme kompletní nastavení VPe ventilů a tlakových sekcí, včetně tlaků patek.

Na magnety poskytujeme záruku 3 roky.
Pokud vypadají Vaše elektromagnety jako na těchto snímcích, je nemožné seřídit tlaky, náběhy ventilů a správnou funkci jeřábu.